Главная  //  Программы/Данные  //  Базы данных  //  Нуклеотидная последовательность плазмиды pFsp4HI1

Нуклеотидная последовательность плазмиды pFsp4HI1

 

pFsp4HI1 (7634 п.о.) получена путем лигирования вектора pUC19/EcoRI и фрагмента геномной ДНК бактериального штамма Flavobacterium species 4H, длиной 4942 п.о., включающего ген ДНК-метилтрансферазы M.Fsp4HI.


>
TCGCGCGTTT CGGTGATGAC GGTGAAAACC TCTGACACAT GCAGCTCCCG GAGACGGTCA
CAGCTTGTCT GTAAGCGGAT GCCGGGAGCA GACAAGCCCG TCAGGGCGCG TCAGCGGGTG
TTGGCGGGTG TCGGGGCTGG CTTAACTATG CGGCATCAGA GCAGATTGTA CTGAGAGTGC
ACCATATGCG GTGTGAAATA CCGCACAGAT GCGTAAGGAG AAAATACCGC ATCAGGCGCC
ATTCGCCATT CAGGCTGCGC AACTGTTGGG AAGGGCGATC GGTGCGGGCC TCTTCGCTAT
TACGCCAGCT GGCGAAAGGG GGATGTGCTG CAAGGCGATT AAGTTGGGTA ACGCCAGGGT
TTTCCCAGTC ACGACGTTGT AAAACGACGG CCAGTGAATT CCGGCGTGAT CTATAACTTT
GTGATTCTCA CATTTGTGCG TTCTGATTCT CACCTTCGCC AAGCCCCAAA ACGTTAGCAG
CAACTTTTGA GAAACAAACG AAAAGCAAAC ATTTTATTGA CTTTAATTAA TGAGAAAAGT
AGCATTTAAA GATATAGACG ACAAAACAAA AAAACTTATG CTTTGTCAAA CAAAAGAAGG
AGTTTATCTT TTTGGTTATT ATTCTTTACA AGACAATTCT GCAAATTGGG ACTGTTTTTT
TTCGACAATT GAAGATGCAA ATGAATGTTG TGAAGAAGAA TATAATATTA AAGACGAAGA
TTGGATAACA ATTTCAGACC AACCTGAGCA TTGTCAACAA GACTTTATTA TTCCGACAAT
GGTGAAAGGC AGAGATGTAG GAAAACCTGA ATATGGACAT TTACAAAGTT TTATTAACGG
AAAGTGGATT GACTATACAA TACCAGAAAA ATATATGAGT TTTGACGGAC TAACAGGTAA
CGAAAGACTG TTTATAAGCG GACTAACATT TGAATTTGAA AATGCGAAAA TTAACGATAA
AGCAAAAGCA ACAAAAATTT TAAATGCATT AAATTTTGAC AAACCTTCGA TTGAAAAAAT
TATCGGCTAA AAAAGCTACT GCTAACAAGG GTTTTGCGTC AGGCGGGCTG AAGTGCTAAA
TTCAAATTTT GTACTTCTAT TGAAATTTGT ATTTTAACTG AACGTTTCGG CTTCGAAATC
CCGCCCGAAC GCAAAGCCCC AAAACGTTGT AGGCAATGCG ACCAAAATTG CGTATAAACT
CGACCGCTGA AAATTTAACC ATTTTTTTGT AACTTGCACT CAAATTTTAA CGGACAAAAT
AAATGAGTTT AAAACAGACA ATAAGTATTA ATGAATTTGA CGGCAAAAGC TATCAAATTA
GACTTGTTGA AGGTATTGAA GACAAAGCCG TTTTAACACA TTATCTTCAT AACTATAGAA
ATGGTGTAAA AAAGCATTAC GAAAAAGATG CTATTTCAAC TCTAAAAAAT TTCGTAGAAT
ATAAACAAGA GGAAACTGAA TTACCTATTG TTGCAGAAGA TGCTTTGCAA CAACTTTTAT
TTGAAGTTGA AAACGTACCT TTTCCAACTC CAGAAAATTA TAGCTTTAAA TTCATTGATT
TATTTGCAGG AATTGGAGGA TTTAGATTAG CGTTACAAAA TGTTGGCGGA AAGTGTGTTT
TTACAAGCGA ATGGAATAAT GAAGCTCAAA AAACTTATCG AGAAAATTTT GGAGAAGTTC
CGTTTGGCGA CATAACAAAA GAGCGAAATA AAAATTATAT TCCTGAAAAA TTTGACATTT
TATGTGCAGG TTTTCCTTGC CAAGCATTTT CAATTGCTGG TTATCAGAAA GGTTTTGCTG
ACACAAGAGG AACTTTATTT TTTGACATTG AGCAAATTGT AGAAAAACAT AAACCCAAGG
TTGTATTTTT AGAAAATGTA AAAAACCTTG TTTCTCACGA CAATGGAAAT ACATTTAAAA
CAATTATTGA AACACTTGAA CTAAAATTGG GTTATAAAAC ATTTGCAAAA GTTTTAAATT
CAGCAACTCA CGCAAATGTT CCGCAAAATC GTGAGCGAAT TTTTATTGTT GCATTTGACC
CAAAACAAGT GAAAAATTAT TCAAAATTCG AGTTTCCTAA ACCAATCAAA TTAACAAAAA
CAATTCACGA CTTTTTGGAT AAAGAAAAGC AAGATGATAT TTTTTATTAC AAAAAAGACC
ATCAATATTA TCCTGAACTT GTAAAAACAA TGATTTCAAA AGATACGGTT TATCAATGGA
GAAGAGTTTA TGCAAGAGAA AACAAAAGTA ACCTTTGCCC TACTCTAACG GCAAATATGG
GTTCTGGCGG ACATAATGTA CCATTGATTA TAGACGATTT TGGAATTAGA AAACTAACTC
CAAAAGAATG TTTTGCGTTC CAAGGTTATC CAATCGAAAA ATATATTATT CCAAAACTTG
CAAATAGTAA ACTTTATATG CAAGCTGGAA ATTCTGTAAC GACAAATTTA ATTGAAAGAA
TTGCAAATCA AATAATTGAA GTTTTATGAA ATCGTTTGCA GAAATTGACA TAGAAAGAAA
CGGAAATTAT TTAAAACTGC TTTCAGCCGT TTCAAAACTT TCAGGTTTGT TCAGTGAAAG
TGCAATTCCT TTCATCAATT ATCGTGTTGC GGAAAATATT TTTTGCAGAA GTTTTGAAGC
AGGAAATTTA TCACGTTCTG ACACGGCTTT TGATGCAAAC TATAATTCTA TGGGAATTGG
ATTGAAAACT TTCGTTTGCA ATTCAAACAA CAGTACTGAA AAAGTTGCCG AGTTCAACTC
ACTTTCAAGA GTTTTGGCTG ATTTTCAAGG AAAAGATTTA GCTCATAAAT TAGCAGAATT
TAGAAATGAG AGAATTGATT TAGCAAATCG TTTATACAAC ATTGAAAGTT CTCTTTATCA
TATTGTTGCC CGAAAAAACA ATGAACTTGT ACTTTTTGAA ACAGATTATG ATAAAATTGC
CATTAAAAAT ATTCATTCTG TAAAGCAAAA TAATGCAAGT TTACAATTCG AAGATGGGAA
AAATTTTTAC AGTTTCAATT ACTCGAAAAG TACACTTTTT AGAAAGTTTT ACATTCCTCA
AAATGCTTTC AAACTTCCAA TTGAAATTTT GGAAGACCCA TACAGTTTAT TACTTGAACT
TTTTGAAGAT AAAACTTTAA AACCAGCAAC AGACAAATTT GTAAGAGGTG TAAATTATGT
AATTTTACCG CTTTATGGTA TTCAAAATAA ACAAAAATTT GTATTTCAAA AAAGTGGTTT
AAACCAATGG AATGCAGGAG GAAGAAAACG AGATTTTGGA GAGGTTTATA TTCCAATTCC
TATAGAAATT CATAAACAAT TTCCAAACTT TTTTCCTGCA AGAGATGAAT TGTTTAAACT
AAAAATTCCA ACAGGAGAAT TTTTTTCTGC AAAAGTTTGT CAAGATAATT CAAAAGCTTT
AATGACAAAT CCGAATAAAG CACTTTCAGA TTGGTTGTTA CGCAAAGTTT TTCAAGTAAA
AGAAGGAGAA CTTTTAACTA TCGAAAAAAT GAATGAACTA GGTTTTGACA GTGTTATTAT
TTGTAAAGGC GAAAATGGAA ATTACAAAAT TGACAAAGCA AAACTTGATA GCTATGAACA
ATTTATAAAC GAATAAAAAT AAGCACTGCC TACAACAAGG GTTTGCCAAA AGCGGGGCTG
AAGTTCTTCG ATTGAGCATT TGTGCAAGGT TCAAGATTAG TAATTCTATT GAACATTTGT
GCTAAAAATC CCCGCCTTCG GCAATCCCCG GTCGTTATGC CTCATTGTAG GGCGACCGCT
CAACCATCAA CATTCGTGCT GACATTGAAC GACAAAAAGC CAACCCTTCG CAAAATTAAA
AGAGCTGCAT TACCAGCACA CAAGCCAACA CAAAATGCAG CACATTTAAT TTTGCCCAAC
CGCACCACTA ACTTACAAGC ATTGCGGACA AAGACCTGAT AAAGTAAAAT TCATTTCGCT
GACCTTGTAA TTTTTGGCAA CTTATAGGAC GGCTCAACAT CTTCAAGACA AGTTACAGAC
TTACACATTT GACAATTAAA ATGTATATGG TTGTGGCTAT GTTTTACCGA ACACGAATGG
CAACCTGCAT ATTTTACAAC GCCATCTACA TTGACAATTT TGTGAATTGT GCCTTCTTCC
AACAATCTTT CCAAGACACG GTATATTGTA ACTCTATCGC ACAGACCGTC TAATGACCTC
TGAANTTCAG AATGCGACAA CGCAACATTG GATGTTANAA TCAAATCTTG AATTTCTGTT
TTTGCTGTGG TATTTCTTGC TGACTTCATC GGTTTAAATA TTTTAATGCA ACATTTTTGC
GTTTACAAAG ATAATGTTTA CTTTTGCAAT ATTGTTGCAT TAAGTAAAAT TATTTTATAA
TGATAGATAT TCAAAACGTA AACAAATCCT TCAAAGGTGT CCTGCCATTC AGAACTTGAC
TTTGCAGATT AAACAAGGAG AAATTTTAGG GCTTCTTGGG GCAAATGGTG CGGGTAAATC
TACCACCATC AATATGCTTT TGGGCTTTCT TGCTCCCGAC TCTGGAACAG TAAGTGTCAA
TCAATTGGAT ATGACACAGA AAGCAGACCA AGCAAGAAAG TTTGTTGGCT ATATTCCTGA
AAATGTCAAT CTCTATCCTT ACCTATCAGG CATAGAAAAT TTGGACTATT TCTGCCGTTT
GGCAGGATTA AAATATTCCA AAAAAGAACT TGTAGAATTT TTGATAACCT GCGGATTGCA
AGCCGAAGCC CACCAAAAAA AGGTGTCAGA TTATTCTAAA GGAATGAGAC AAAAAGTGGG
CATTGCGATA GCATACGCAA AAAAAGCAAA AGTATATCTC TTAGACGAAC CTGCAAGCGG
ACTTGACCCC TTGGCAAGTA ATGAACTTTC TGAATTATTA AAAAAGCTGG CAGCCGAAGG
TGCAACTATA TTGATGGCGT CCTCACGATA TTTTTCGGGT AAGAGAGGTA TGTAATCGTA
TTGGTATACT TAAAAAAGGA ATATTGGTAA AAGAACTTCG TAGCGAAGAT GTAACTGCCA
ACGAATTGGA AAAATTATAC TTAAAATTTA TTAATAATTA AACAAAAATG GTCAAAATGA
AAATCAAAAT ATTAATCACA CTTTCAGTAT TTTAATATGC AACATATACA AATGCACAAA
ACATTTCGTG GTAATGTAAC TGATATTGAA ACCAAACTCC CCTTAGTTGG AGTGAACGTT
TCTATAAAAA ACACTAATCA ACATACATTA ACTGATAGTT TGGGCAATTT TGCCTTAAAT
GGCGAAGGCA TATTGGAGAT CTCATTAATT GGTTACGAAA AATACAGTAT TGTGGCTAGT
AGTGAATTCG AGCTCGGTAC CCGGGGATCC TCTAGAGTCG ACCTGCAGGC ATGCAAGCTT
GGCGTAATCA TGGTCATAGC TGTTTCCTGT GTGAAATTGT TATCCGCTCA CAATTCCACA
CAACATACGA GCCGGAAGCA TAAAGTGTAA AGCCTGGGGT GCCTAATGAG TGAGCTAACT
CACATTAATT GCGTTGCGCT CACTGCCCGC TTTCCAGTCG GGAAACCTGT CGTGCCAGCT
GCATTAATGA ATCGGCCAAC GCGCGGGGAG AGGCGGTTTG CGTATTGGGC GCTCTTCCGC
TTCCTCGCTC ACTGACTCGC TGCGCTCGGT CGTTCGGCTG CGGCGAGCGG TATCAGCTCA
CTCAAAGGCG GTAATACGGT TATCCACAGA ATCAGGGGAT AACGCAGGAA AGAACATGTG
AGCAAAAGGC CAGCAAAAGG CCAGGAACCG TAAAAAGGCC GCGTTGCTGG CGTTTTTCCA
TAGGCTCCGC CCCCCTGACG AGCATCACAA AAATCGACGC TCAAGTCAGA GGTGGCGAAA
CCCGACAGGA CTATAAAGAT ACCAGGCGTT TCCCCCTGGA AGCTCCCTCG TGCGCTCTCC
TGTTCCGACC CTGCCGCTTA CCGGATACCT GTCCGCCTTT CTCCCTTCGG GAAGCGTGGC
GCTTTCTCAT AGCTCACGCT GTAGGTATCT CAGTTCGGTG TAGGTCGTTC GCTCCAAGCT
GGGCTGTGTG CACGAACCCC CCGTTCAGCC CGACCGCTGC GCCTTATCCG GTAACTATCG
TCTTGAGTCC AACCCGGTAA GACACGACTT ATCGCCACTG GCAGCAGCCA CTGGTAACAG
GATTAGCAGA GCGAGGTATG TAGGCGGTGC TACAGAGTTC TTGAAGTGGT GGCCTAACTA
CGGCTACACT AGAAGGACAG TATTTGGTAT CTGCGCTCTG CTGAAGCCAG TTACCTTCGG
AAAAAGAGTT GGTAGCTCTT GATCCGGCAA ACAAACCACC GCTGGTAGCG GTGGTTTTTT
TGTTTGCAAG CAGCAGATTA CGCGCAGAAA AAAAGGATCT CAAGAAGATC CTTTGATCTT
TTCTACGGGG TCTGACGCTC AGTGGAACGA AAACTCACGT TAAGGGATTT TGGTCATGAG
ATTATCAAAA AGGATCTTCA CCTAGATCCT TTTAAATTAA AAATGAAGTT TTAAATCAAT
CTAAAGTATA TATGAGTAAA CTTGGTCTGA CAGTTACCAA TGCTTAATCA GTGAGGCACC
TATCTCAGCG ATCTGTCTAT TTCGTTCATC CATAGTTGCC TGACTCCCCG TCGTGTAGAT
AACTACGATA CGGGAGGGCT TACCATCTGG CCCCAGTGCT GCAATGATAC CGCGAGACCC
ACGCTCACCG GCTCCAGATT TATCAGCAAT AAACCAGCCA GCCGGAAGGG CCGAGCGCAG
AAGTGGTCCT GCAACTTTAT CCGCCTCCAT CCAGTCTATT AATTGTTGCC GGGAAGCTAG
AGTAAGTAGT TCGCCAGTTA ATAGTTTGCG CAACGTTGTT GCCATTGCTA CAGGCATCGT
GGTGTCACGC TCGTCGTTTG GTATGGCTTC ATTCAGCTCC GGTTCCCAAC GATCAAGGCG
AGTTACATGA TCCCCCATGT TGTGCAAAAA AGCGGTTAGC TCCTTCGGTC CTCCGATCGT
TGTCAGAAGT AAGTTGGCCG CAGTGTTATC ACTCATGGTT ATGGCAGCAC TGCATAATTC
TCTTACTGTC ATGCCATCCG TAAGATGCTT TTCTGTGACT GGTGAGTACT CAACCAAGTC
ATTCTGAGAA TAGTGTATGC GGCGACCGAG TTGCTCTTGC CCGGCGTCAA TACGGGATAA
TACCGCGCCA CATAGCAGAA CTTTAAAAGT GCTCATCATT GGAAAACGTT CTTCGGGGCG
AAAACTCTCA AGGATCTTAC CGCTGTTGAG ATCCAGTTCG ATGTAACCCA CTCGTGCACC
CAACTGATCT TCAGCATCTT TTACTTTCAC CAGCGTTTCT GGGTGAGCAA AAACAGGAAG
GCAAAATGCC GCAAAAAAGG GAATAAGGGC GACACGGAAA TGTTGAATAC TCATACTCTT
CCTTTTTCAA TATTATTGAA GCATTTATCA GGGTTATTGT CTCATGAGCG GATACATATT
TGAATGTATT TAGAAAAATA AACAAATAGG GGTTCCGCGC ACATTTCCCC GAAAAGTGCC
ACCTGACGTC TAAGAAACCA TTATTATCAT GACATTAACC TATAAAAATA GGCGTATCAC
GAGGCCCTTT CGTC